Rozsudek Evropského soudního dvora z 27.5.2014

Rozsudek soudního dvora (velkého senátu) ze dne 27.5.2014 o předběžné otázce ve věci trestního řízení proti Zoranu Spasicovi (C-129/14 PPU)

Srbský státní příslušník Zoran Spasic spáchal v Itálii podvod jako člen organizované skupiny. Podvedeným byl německý státní příslušník Wolfgang Soller, když celkovou částku 40.000 EUR v malých bankovkách vyměnil za bankovky ve stejné celkové hodnotě, avšak za bankovky v nominální hodnotě 500 EUR, které se následně ukázaly jako falešné. Státní zastupitelství v Řezně (Staatsanwaltschaft Regensburg, Německo) vydalo v roce 2010 evropský zatýkací rozkaz.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR z 24.6.2014

Stěžovatel – Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se podáním ústavní stížnosti ze dne 21.5.2013 se domáhal zrušení rozhodnutí exekučního soudu a Městského soudu v Praze pro porušení práva na soudní ochranu ve smyslu článku 36 odstavce 1 Listiny.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR z 18.6.2014

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18.6.2014, spisová značka I. ÚS 2211/13

Stěžovatel – A. N. T. se podání ústavní stížnosti bránil proti rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 16.4.2013, kterým bylo dle stěžovatele porušeno jeho právo na soudní a jinou právní ochranu dle článku 36 odstavce 1 a 2 Listiny ve spojení s porušením článku 1 a 33 Úmluvy o právním postavení uprchlíků.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR z 27.5.2014

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27.5.2014, spisová značka IV. ÚS 2403/13

Stěžovatelka - Alžběta Pezoldová se domáhala ústavní stížností zrušení usnesení obvodního soudu pro porušení práva na soudní ochranu ve smyslu článku 36 odstavce 1 Listiny.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR z 9.6.2014

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9.6.2014, spisová značka IV. ÚS 787/13

Stěžovatelka – K.K. se ústavní stížností domáhala zrušení rozsudků Krajského soudu, vrchního soudu a Nejvyššího soudu ČR pro porušení práva na soudní ochranu ve smyslu článku 36 odstavce 1 Listiny.

Číst dál