Rozsudek ve věci Jüssi Osawe proti Estonsku ze dne 31.7.2014, č. 63206/10

Státní občanka Estonské republiky, paní Veronika Jüssi Osawe, podala dne 22.10.2010 k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku stížnost na základě znění článku 34 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatelka byla od roku 2005 provdána za nigerijského státního občana a jako manželé žili Kodani (Dánsko). O pár měsíců později se manželé odloučili a v roce 2006 podala stěžovatelka k okresnímu soudu návrh na zrušení manželství. Městský soud v Kodani uznal v roce 2007 tzv. zákonnou rozluku manželství. Dle dánského práva takové rozhodnutí neznamená rozvod manželství a manželství tak stále trvá.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 24.7.2014, sp. zn. II. ÚS 1430/13

Stěžovatel se u Ústavního soudu ČR domáhal zrušení usnesení Nejvyššího soudu ČR z února 2013, rozsudku Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro porušení článku 36 odstavec 3 Listiny, kdy bylo stěžovateli odepřeno právo na náhradu škody za nesprávný úřední postup.

Číst dál

Rozsudek ESLP ve věci Lyapin proti Ruské federaci ze dne 24.7.2014, číslo 46956/09

Státní občan Ruské federace, pan Sergej Vladimírovič Lyapin, podal dne 27.8.2009 k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku stížnost na základě znění článku 34 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

 Stěžovatel byl v této stížnosti zastoupen Výborem proti mučení (Committee against Torture), který je mezinárodní nevládní organizací se sídle v Nižním Novgorodu (Nižnij Novgorod).

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 28.7.2014, sp. zn. I. ÚS 1694/14

Stěžovatel se ústavní stížností domáhal zrušení rozhodnutí vrchního soudu z března 2014, a to pro rozpor s právem na osobní svobodu a spravedlivý proces, zakotvené v článku 8 a 36 Listiny.

 

Stěžovatel byl obviněn pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, když měl zabezpečovat organizaci a financování pěstírny rostlin konopí obsahující 1,551 kg omamné látky. Dále byl obviněn z trestného činu uplácení, když měl částkou 100.000,- podplatit policistu, aby v jeho prospěch ovlivnil přesně nezjištěná trestní řízení.

Číst dál

Rozsudek Evropského soudního dvora z 3.7.2014

Rozsudek soudního dvora (pátého senátu) ze dne 3.7.2014 o předběžné otázce ve spojení věcí Kamino International Logistic BV (C-129/19) a Datema Hellman Worldwide Logistics BV (C-130/13) proti Staatssecretaris van Financiën

Číst dál