Nález Ústavního soudu ČR ze dne 16.4.2015, sp.zn. III.ÚS 2569/14 (Omezení osobní svobody obviněné nařízením pozorování ve zdravotnickém ústavu dle § 116 odst. 2 trestního řádu)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele L.K. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž bylo stěžovatelce (v postavení obviněné) nařízeno vyšetření duševního stavu, proti němuž stěžovatelka podala stížnost, která byla zamítnuta jako neodůvodněná. 

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27.2.2015, sp.zn. I.ÚS 3046/14 (Porušení práva na spravedlivý proces nevyhlášením rozsudku veřejně)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelů 1) T. R 2) nezletilý T.R. a 3) nezletilý B.R. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 a rozsudku Městského soudu v Praze usnesení Krajského soud v Českých Budějovicích. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že soud prvního stupně nevyhlásil rozsudek veřejně, ačkoliv výjimka z tohoto pravidla není přípustná, navíc k jeho "vyhlášení" došlo za stavu, kdy vůbec nebylo rozhodnuto o námitce podjatosti soudce, vznesené dne 5. 12. 2013 stěžovatelem.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 6.5.2015, sp.zn. IV.ÚS 2496/14 (Autorské poplatky za používání rádia v prodejně)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele J.N. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Stěžovatel tvrdí, že krajský soud při vykládání napadeného rozsudku závažným způsobem pochybil při interpretaci a aplikaci autorského zákona.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27.2.2015, sp.zn. I.ÚS 3287/14 (Nedodržení lhůty pro rozhodnutí o dalším trvání vazby)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele D.T.H. proti usnesení Krajského soud v Českých Budějovicích.Dne 18. 6. 2014 rozhodl Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením tak, že se stěžovatel propouští z vazby na svobodu za současného přijetí písemného slibu jako náhrady vazebních důvodů, dohledu probačního úředníka a uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí. Toto usnesení nenabylo právní moci, neboť bylo napadeno stížností podanou dne 24. 6. 2014 státní zástupkyní krajského státního zastupitelství. Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, v neveřejném zasedání konaném dne 15. 7. 2014 projednal stížnost státní zástupkyně a rozhodl tak, že se žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu zamítá, písemný slib obviněného se nepřijímá a dohled probačního úředníka nad obviněným se nestanoví.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 6.5.2015, sp.zn. I.ÚS 2445/14

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti, jíž se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku Krajského soud v Ostravě. Stěžovatelka tvrdí, že krajský soud při vykládání napadeného rozsudku závažným způsobem pochybil při interpretaci a aplikaci autorského zákona.

Číst dál