Právo na spravedlivý proces

Právo na spravedlivý proces je v první řadě právo na ústavní úrovni, garantované Ústavou ČR. Je souhrnem práv, která regulují průběh řízení v rovině trestního a občanského práva nejen před soudem, ale i před dalšími orgány veřejné moci.[1] Záruka „férového“ řízení je základním principem každého demokratického právního státu[2] a jeho zásady musí být dodržovány všemi institucemi, které závazně rozhodují o právech a povinnostech člověka. Právo na spravedlivý proces je zaručeno všem bez výjimky a každý se ho může domáhat prostřednictvím soudů v rámci ČR, a pokud by tato cesta nebyla účinná, další možností je obrátit se na Evropský soudní dvůr pro lidská práva (ESLP) nebo Soudní dvůr Evropské unie (SDEU).

Číst dál